Urobek z oddziałów produkcyjnych transportowany jest ciągiem przenośników taśmowych na odstawę zbiorczą i upadową wydobywczą „Janeczka” - bezpośrednio z poz. 300 m na powierzchnię - do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. Aktualnie trwają prace nad modernizacją przedziału skipowego szybu Janina III mające na celu uruchomienie nowego niezależnego ciągu technologicznego wydobycia urobku na powierzchnię do dalszego wzbogacania.

Produkt handlowy

Cały ciąg technologiczny składa się z następujących procesów przeróbczych:

  • przygotowanie i klasyfikacja węgla surowego;
  • wzbogacanie klasy 200-20 mm w separatorze c.c.;
  • wzbogacanie klasy 20-2 mm w osadzarkach wodnych;
  • wzbogacanie klasy 2-0 mm na zsuwniach spiralnych;
  • odwadnianie mułów popłuczkowych;
  • odstawa, załadunek i składowanie produktów wzbogacania.

Urobek z dołu, skruszony do klasy 200-0 mm, kieruje się do zbiorników węgla surowego. Stamtąd dwoma bliźniaczymi nitkami technologicznymi transportowany jest, poprzez klasyfikację wstępną, do kompleksowego wzbogacania.

Wzbogacanie klasy 200-20 mm zachodzi w dwuproduktowym separatorze cieczy ciężkiej typu Disa.

Produkt handlowy

Klasa 20-2 mm wzbogacana jest w środowisku wodnym, w trójproduktowych osadzarkach pulsacyjnych.

Frakcję 2-0 mm, w postaci wylewu z hydrocyklonów klasyfikacyjnych, wzbogaca się w trójproduktowych zsuwniach spiralnych.

Zakład w chwili obecnej produkuje następujące sortymenty handlowe:

  • grube (gruby I, orzech) w klasie 22/07/08,
  • średnie (groszek) w klasie 21/07/10,
  • MI w klasie 21/07/10,
  • MII w klasach 18/15/18, 19/12/12, 19/12/10, 20/09/08 i 20/09/10.
Ustawienia plików cookies