ZG Janina prowadzi eksploatację pokładów systemem ścianowym z zawałem stropu. Aktualnie eksploatacja jest prowadzona w pokładzie 118 oraz w pokładzie 201/1, zaś w najbliższej przyszłości obejmie również pokład 119/2.

Eksploatację prowadzi się w sposób nieskrępowany, ponieważ ok. 84% terenu w obszarze górniczym stanowią tereny leśne i rolne.

Eksploatacja

Średnia długość ścian wynosi 250 m, przy wysokości w przedziale 1,9 do 3,5m.

Wyposażenie ścian stanowi nowoczesny park maszynowy tj. zmodernizowane sekcje obudowy zmechanizowanej typu TAGOR, SATO, ZGE, nowoczesne kombajny ścianowe typu KSW i JOY o podwyższonej mocy urabiania i zwiększonej prędkości posuwu oraz wysokowydajne urządzenia odstawcze.

Eksploatacja

Dla zapewnienia poprawy pewności ruchowej, zwiększenia wydajności wydobycia z jednej ściany, odtworzenia odstawy z przodków kombajnowych i zwiększenia wydajności odstawy głównej planuje się sukcesywne odtwarzanie parku maszynowego.

Zastosowanie w najbliższej perspektywie nowoczesnych wysokowydajnych kompleksów ścianowych wiąże się z koniecznością zmiany zasilania z napięcia 1000 V na 3000 V tak więc podejmowane będą działania modernizacyjne  w odniesieniu do rozdzielni istniejących a w perspektywie budowane będą nowe dostosowane do zaistniałych uwarunkowań.

Ustawienia plików cookies