Struktura akcyjna i struktura głosów

Jedynym akcjonariuszem Spółki jest TAURON Polska Energia S.A. posiadający 36 051 078 (100%) akcji Spółki i dysponujący 100% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Ustawienia plików cookies