Sprzedaż na samochody - podstawowe informacje.

Punkt Obsługi Klienta Zakładu Górniczego Sobieski
ul. Księdza Jana Sulińskiego,  43-600 Jaworzno
tel. (32) 618 54 78 ; 618 50 48
GPS 50.185461°N 19.258589°E

Punkt Obsługi Klienta Zakładu Górniczego Janina
ul. Kopalniana,  32-590 Libiąż
tel. (32) 627 07 93 ; 627 57 22 
GPS 50.087461°N 19.329913°E 

Punkt Obsługi Klienta Zakładu Górniczego Brzeszcze
ul. Leśna,  32-620 Brzeszcze
tel. (32) 716 53 82
GPS 49.990569°N  19.1514701°E
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
Przebywając na terenie parkingów zlokalizowanych przy Punktach Obsługi Klienta prosimy o zwracanie uwagi na informacje wyświetlane na tablicach świetlnych. Poza podawanymi tam numerami rejestracyjnymi samochodów wzywanych do wjazdu na teren zakładu, znajdować się będą również ważne komunikaty dotyczące sprzedaży i aktualnych promocji.

UWAGA.

Sprzedaż węgla odbywa się dla tylko gospodarstw domowych, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Punktach Obsługi Klienta zakładów górniczych.

Przy zakupie należy przedłożyć Oświadczenie do celów związanych z podatkiem akcyzowym oraz okazać deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w zakresie posiadania i eksploatacji kotła na paliwo stałe.

 

Na Punktach Obsługi Klienta honorujemy KARTĘ DUŻEJ RODZINY

TAURON Wydobycie działa w ramach programu Karty Dużej Rodziny. Mała karta kryje w sobie duży potencjał pomagając rodzinom wielodzietnym.

Dzięki Karcie jej posiadacze mogą skorzystać od z 5% rabatu przy zakupach węgla w Punktach Obsługi Klienta Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie SA tj. ZG BRZESZCZE w Brzeszczach, ZG SOBIESKI w Jaworznie i ZG JANINA w Libiążu, które zostały opatrzone logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Z rabatu mogą skorzystać klienci indywidualni – członkowie rodzin wielodzietnych identyfikujących się Kartą Dużej Rodziny z przeznaczeniem do zużycia we własnym gospodarstwie domowym. Rabat jest dostępny przy zakupie do 6 ton węgla rocznie, a zakupów można dokonywać więcej niż jeden raz.

Posiadacz Karty jest zobowiązany przedłożyć Kartę Dużej Rodziny osobiście lub jej kserokopię za pośrednictwem osoby dokonującej rejestracji na odbiór węgla w Punkcie Obsługi Klienta. Pracownik POK sprawdza ważność Karty Dużej Rodziny oraz dane właściciela Karty. Podczas odbioru węgla należy posiadać kserokopię Karty Dużej Rodziny, która zostanie w POK. 

Warto pamiętać, że pełnomocnictwa dla kierowcy oraz oświadczenie do celów akcyzowanych składane są niezależnie.

 

 

 

Dokumenty i informacje do pobrania

Zdjęcia galerii
Ustawienia plików cookies