Realizacja procesu wydobycia wymaga systematycznego dostarczania do przodków robót eksploatacyjnych i przygotowawczych niezbędnych materiałów, maszyn i urządzeń. Jeszcze do niedawna prace te odbywały się w oparciu o tradycyjne, przestarzałe i pracochłonne układy transportowe wykorzystujące kołowroty z liną otwartą.

Kolejka podwieszana

Aktualnie w zakładzie funkcjonuje nowy system transportu oparty na kolejkach podwieszanych z napędem spalinowym. Stało się tak dzięki konsekwentnej polityce zmierzającej do obniżenia pracochłonności, zwiększenia mobilności oraz zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa robót transportowych.

W chwili obecnej w ZG pracują zestawy transportowe firmy „Pioma”, DBT „Scharf”, „Ferryt” oraz IMM.

Kolejka podwieszana

Zarząd i kierownictwo ZG dąży do realizacji modelu, w którym docelowo kilkanaście zestawów transportowych na trasie powierzchnia – dołowe oddziały produkcyjne zapewniać będą przewóz materiałów, maszyn i ludzi.

Ustawienia plików cookies