Kombajn ścianowyEksploatacja w Zakładzie Górniczym Sobieski realizowana jest wyłącznie systemem ścianowym z zawałem stropu. Wybieranie złoża odbywa się w przedziale wysokości 2,0 – 4,0 m. Długość ścian wynosi 200–300 m, a ich zasadnicze wyposażenie stanowi obudowa zmechanizowana, kombajny ścianowe oraz przenośniki zgrzebłowe.

Systematyczna odbudowa parku maszynowego stanowi kolejny element działań technicznych realizowanych w ZG zmierzających do obniżenia pracochłonności, wzrostu wydajności oraz poprawy stanu bezpieczeństwa zatrudnionej załogi.

Eksploatacja

Aktualnie zakład posiada trzy nowoczesne, wysokowydajne kompleksy ścianowe wyposażone w kombajny Joy i Electra, dzięki którym zdolność produkcyjna każdej ściany sięga około 8 tys. ton na dobę urobku.

Eksploatacja

Zastosowanie nowoczesnych, wysokowydajnych kompleksów wydobywczych wiązało się z koniecznością zmiany zasilania z napięcia 1000 V na 3000 V. Niezbędnym było wybudowanie odpowiednich stacji zasilających, dostosowanych do nowych maszyn i urządzeń pracujących na dole. W efekcie wybudowano nowoczesne, na miarę XXI wieku, rozdzielnie dołowe, umożliwiające monitoring stanów i sterowanie po połączeniu z nadrzędnym, cyfrowym systemem sterowania i zarządzania.

Ustawienia plików cookies