Roman Gąska

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów podyplomowych na Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie w zakresie aerologii górniczej i Politechnice Śląskiej w zakresie zarzadzania projektami w przedsiębiorstwie.

Całą karierę zawodową związany z górnictwem węgla kamiennego. Pracę zawodową rozpoczął w 1993 roku, jako stażysta w dziale  górniczym KWK Kleofas. W kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego pracował w KWK Kleofas, KWK Katowice-Kleofas, KWK Wieczorek i KWK Mysłowice-Wesoła. W zakładach tych sprawował funkcje osoby dozoru ruchu, wyższego dozoru ruchu, kierownictwa kopalni, do stanowiska naczelnego inżyniera
w KWK Wieczorek i KWK Mysłowice-Wesoła włącznie. Po włączeniu KHW w struktury PGG kontynuował pracę w Oddziale KWK Mysłowice-Wesoła na stanowisku naczelnego inżyniera.

Od kwietnia 2020 roku pełnił funkcję dyrektora technicznego Zakładu Górniczego Sobieski w TAURON Wydobycie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w warunkach występowania największych zagrożeń naturalnych, zarządzając dużymi zasobami ludzkimi. Jest wieloletnim ratownikiem górniczym  i  doświadczonym kierownikiem akcji ratowniczych.

W zakładach górniczych uczestniczył w opracowywaniu i realizacji licznych projektów i zadań inwestycyjnych, a także we wdrażaniu projektów obejmujących m.in. systemy zarzadzania, modernizację i budowę układów transportu załogi, proces podziemnego zgazowania węgla, prowadzenie odmetanowania z wykorzystaniem długich otworów drenażowych kierunkowych.

Ustawienia plików cookies