TAURON Wydobycie jest jednym z kluczowych producentów węgla energetycznego w Polsce. Skupia trzy zakłady górnicze w zachodniej Małopolsce oraz wschodniej części województwa śląskiego: ZG Sobieski w Jaworznie, ZG Brzeszcze w Brzeszczach oraz ZG Janina w Libiążu.

Głównymi odbiorcami węgla produkowanego w trzech zakładach górniczych są sektor gospodarstw domowych oraz energetyka zawodowa i ciepłownictwo.

W efekcie wdrażanych zmian w strukturze krajowego sektora surowcowego i energetycznego spółka TAURON Wydobycie od 01. 01. 2023 roku funkcjonuje pod niezmienioną nazwą poza strukturami Grupy Kapitałowej TAURON. Wyłącznym właścicielem spółki jest Skarb Państwa.

Ustawienia plików cookies