Zarząd Spółki TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno.

Data wezwania: 30.09.2020 r.

 

Zarząd Spółki TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno.

Data wezwania: 16.10.2020r.

 

Zarząd Spółki TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno.

Data wezwania: 12.11.2020 r.

 

Zarząd Spółki TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno.

Data wezwania: 7.12.2020 r.

 

Zarząd Spółki TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno.

Data wezwania 23.12.2020 r.

 

Ustawienia plików cookies