Komunikat w sprawie wypadku na ZG Sobieski 29. 11. 2023 r.

29.11.2023
We wtorek 28.11.2023 r. ok. g. 15:45 w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie w pokładzie 209 na poziomie 500 metrów nastąpił wypadek zbiorowy, w którym uczestniczyło pięciu pracowników ZG Sobieski i jeden firmy zewnętrznej. W trakcie prac przy rurociągu podsadzkowym doszło prawdopodobnie do przemieszczenia trasy rurociągu, w wyniku czego 6 pracowników zostało poszkodowanych, a czterech z nich – wszyscy to pracownicy ZG Sobieski, poniosło śmierć. Dwie pozostałe osoby zostały hospitalizowane. Akcja ratownicza została zakończona o g. 20.35. Ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku zajmują

Zmiana struktury właścicielskiej spółki TAURON Wydobycie

03.01.2023
Od 1 stycznia 2023 r. TAURON Wydobycie jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa i od tego momentu funkcjonuje poza strukturami kapitałowymi Grupy TAURON. Model funkcjonowania Spółki pozostaje bez zmian: Przez okres 12 miesięcy od wydzielenia, Spółka będzie mogła posługiwać się dotychczasową nazwą tj. TAURON Wydobycie S.A., a do końca 2023 roku przeprowadzi działania związane ze zmianą marki i systemu identyfikacji wizualnej; Zmiana właścicielska nie wpłynie na dane rejestrowe i podatkowe Spółki (nie zmieni się NIP, REGON czy numer KRS). Z punktu widzenia kontrahentów nie zachodzi konieczność

WAŻNE - nowe zasady rezerwacji i zakupu węgla od 1.09.2022

30.08.2022
I N F O R M A C J A od 01.09.2022 Proces rezerwacji i zakupu węgla w Punktach Obsługi Klienta TAURON Wydobycie S.A. dla odbiorców indywidualnych - gospodarstw domowych - sprzedaż detaliczna tylko w zwolnieniu z podatku akcyzowego . Rezerwacja węgla w POK na podstawie następujących danych: PESEL, Imię i nazwisko, Adres, Nr telefonu komórkowego. Wymagane dokumenty do dokonania rezerwacji przez odbiorcę: Oświadczenie dla celów związanych z podatkiem akcyzowym (bez danych kierowcy) – do wglądu. Zaświadczenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), potwierdzające posiadanie kotła na

WAŻNE – okazanie deklaracji CEEB przy zakupie węgla

31.05.2022
INFORMACJA W związku z planowanym przezbrojeniem ścian wydobywczych, skutkującym ograniczeniem produkcji, a także wobec konieczności zabezpieczenia węgla dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) informujemy, że z dniem 1 czerwca 2022 roku w przypadku zakupu węgla w Punkcie Obsługi Klienta zakładów górniczych naszej spółki należy okazać dokument potwierdzający złożenie deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB), dotyczące źródła ciepła i spalania paliw w formie zaświadczenia lub kopii złożonej deklaracji w urzędzie miejsca zamieszkania. Równocześnie ilość węgla

Dostępność węgla dla mieszkańców Jaworzna

27.05.2022
Spotkanie w trosce o dostępność dla mieszkańców węgla do celów opałowych. W spotkaniu udział wzięli: Wicemarszałek woj. Śląskiego Dariusz Starzycki, Radni Rady Miejskiej w Jaworznie: Anna Lichota, Wiesław Więckowski oraz Dawid Domagalski, a ze strony Tauron Wydobycie Prezes Zarządu Jacek Pytel oraz dyrektor ds. Handlu Piotr Potoniec Pan Marszałek Starzycki, wraz z radnymi Rady Miasta Jaworzna, zwrócili się do Prezesa Zarządu Tauron Wydobycie SA z prośbą o przybliżenie informacji na temat możliwości zaopatrzenia się mieszkańców miasta w węgiel przeznaczony do zużycia w ich gospodarstwach

Kopalnie TAURONA z większym wydobyciem

21.03.2022
Zakłady górnicze w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach wypracowały zysk EBITDA na poziomie 44 milionów złotych w czwartym kwartale 2021 roku - wynika z szacunkowych danych finansowych opublikowanych przez TAURON. Spółka zakończyła miniony rok z większym wydobyciem i wyraźnym wzrostem przychodów ze sprzedaży węgla. Od czwartego kwartału minionego roku kopalnie w Jaworznie, Libiążu i w Brzeszczach realizują zwiększone, względem średniorocznego, wydobycie, co jest pozytywnie odbierane przez segment wytwórczy Grupy TAURON, zainteresowany jak największymi odbiorami węgla. W całym 2021 roku kopalnie

Nowy szyb i sposób rekultywacji hałd TAURON docenione przez ekspertów

08.03.2022
Nowy szyb i sposób rekultywacji hałd TAURON docenione przez ekspertów Innowacyjne rozwiązania techniczne zastosowane w nowym szybie górniczym ZG Janina i działania proekologiczne związane z rekultywacją pokopalnianych hałd to realizacje TAURON Wydobycie, które zostały wyróżnione w prestiżowym konkursie Górniczy Sukces Roku. Eksperci docenili poprawę efektywności pracy oraz zaangażowanie Spółki w zazielenianie terenów pogórniczych. - Dzięki dostępowi do wartościowych pokładów węgla, możemy dziś, w warunkach zwiększonego popytu, sprawnie zabezpieczać dostawy tego paliwa dla elektrowni i

Cyfryzacja wydobycia. Kopalnie zyskają.

08.02.2022
Cyfryzacja wydobycia. Kopalnie zyskają. Znaczące obniżenie kosztów eksploatacji systemów informatycznych dla kopalń i zwiększenie ich efektywności organizacyjnej to spodziewany efekt wdrożenia w TAURON Wydobycie nowoczesnego oprogramowania do kompleksowego zarządzania zasobami. System Enterprise Resource Planning (ERP) zastąpił w Spółce przestarzałe programy i objął kontrolą najważniejsze procesy zarządcze w niemal każdym obszarze biznesowym trzech kopalń TAURONA. Nowoczesne rozwiązanie informatyczne wdrożono w TAURON Wydobycie w zakresie procesów finansowo-księgowych, controllingu, sprzedaży

Większe wydobycie i lepsza płynność

14.01.2022
Jacek Pytel, prezes zarządu TAURON Wydobycie podsumowuje 2021 rok w Spółce: Miniony rok był wymagającym dla rodzimego górnictwa czasem trudnych decyzji, projektujących jego przyszłość, a także okresem zmagania się z ekonomicznymi skutkami pandemii. W naszych kopalniach potrafiliśmy jednak wykorzystać ten czas do wypracowania dobrych efektów rynkowych. Braliśmy aktywny udział w wypracowywania planu dla górnictwa, tak aby trzy zakłady górnicze Spółki mogły zostać objęte wszystkimi rozwiązaniami pomocowymi dla branży. Wiele wysiłku włożyliśmy w tym czasie w działania mające zapewnić efektywne
Ustawienia plików cookies